fbpx

Условия за ползване

  1. Споразумение между потребителя и proactivestyle.eu.

Сайтът www.proactivestyle.eu, наричан по-нататък „Сайтът“ или „Proactive Style“, се състои от различни уеб страници и представлява персонален блог с авторски статии на различна тематика. С използването на прилежащата към „Proactive Style“ информация, Вие се съгласявате с всички долуописани условия за ползване.

  1. Права върху наличното в сайта съдържание.

Пълното съдържание на всички статии и страници в сайта www.proactivestyle.eu  принадлежат на Величка Георгиева Златкова и са защитени по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права. Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност, спрямо българското законодателство.

Използваните изображения в Сайта също са собственост на Величка Георгиева Златкова, с изключение на тези, за които изрично е посочен техният източник и/или автор.

  1. Електронни комуникации

Посещението на Сайта и изпращането на имейли до „Proactive Style“ представлява електронна комуникация. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения от „Proactive Style“ и приемате, че всички споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които Ви предоставяме по електронен път, по електронната поща и на Сайта, удовлетворяват всяко законово изискване на писмените съобщения.

  1. Права и задължения на потребителите

Потребителите на Сайта имат право да споделят и препубликуват съдържанието или откъси от него в социални мрежи, само ако изрично е упоменато, че авторът и първоизточник на съдържанието е „Proactive Style“ и задължително е поставен линк към оригиналния уеб адрес в www.proactivestyle.eu.

Публикуването на цели статии, части от статии или изображения в други сайтове, както и използването им за други цели, е допустимо само след изрично писмено разрешение от носителите на авторските права.

Използването на Сайта от даден потребител не му дава право да извършва неоторизирано използване на защитено съдържание. Всеки потребител няма право да изтрива или променя каквито и да било права за собственост или съобщения с цел приписване на съдържание.

  1. Връзки към сайтове на трети страни.

Сайтът „Proactive Style“ може да съдържа връзки към други уебсайтове, наричани по-нататък “Свързани сайтове”. Свързаните сайтове не са под контрола на „Proactive Style“ и за това не носим отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, включително и без ограничение, за връзка, съдържаща се в свързан сайт или промени или актуализации на свързан сайт. „Proactive Style“ предоставя тези връзки само за удобство или с оглед коректно споделяне на информация.

  1. Прекратяване или ограничение на достъпа до сайта

„Proactive Style“ си запазва правото по свое усмотрение, да прекрати достъпа до сайта и свързаните с него услуги или части от него по всяко време без предизвестие. Вие се съгласявате, че между Вас и „Proactive Style“ не възниква никакво съвместно предприятие, партньорство, заетост или агентско взаимоотношение в резултат на тези Общи условия или при използването на Сайта.

Освен ако не е посочено друго в настоящите Общи условия, се счита че именно тези Общи условия съставляват цялото споразумение между потребителя и „Proactive Style“ по отношение на Сайта и заменят всички предишни или едновременни съобщения и предложения, независимо дали електронни, устни или писмени, между потребителя и „Proactive Style“ по отношение на Сайта.

  1. Промени в условията за ползване на Сайта

„Proactive Style“ си запазва правото, по свое усмотрение, да промени условията, при които Сайтът се предлага. Най-актуалната версия на тези условия автоматично ще заменя всички предишни версии. Съветваме Ви периодично да преглеждате Общите условията, за да бъдете информирани за всяка направена актуализация.

  1. Общи разпоредби.

За всички неуредени въпроси в тези Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 31.01.2019 г.

E-mail адрес за контакт: contact@proactivestyle.eu